Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna

A lovasterápia gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakága, egy komplex fejlesztési
területet biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A tevékenységben a ló nem
terápiás eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. A gyermekek, és a ló együttműködésével jön
létre a fogyatékosságukból eredő hátrányok csökkentése a lovasterapeuta irányításával.

Kik a lovasok?
Sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok:
Értelmi fogyatékos – (enyhe értelmi fogyatékos, – középsúlyos értelmi fogyatékos), látás- és
hallássérült, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral
küzdők

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna során lehetőség nyílik:

 • A sérült vagy kifejletlen pszichikus eredetű funkciók korrigálására, kompenzálására.
  (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, érzelmi, akarati élet,
  tér és időbeli tájékozódás)
 • Mozgások kialakítására, korrekciójára, pszichomotoros funkciók fejlesztésére.
  (mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, ütem és ritmusérzék)
  megbomlott izomegyensúly javítására, spazmusok oldására, renyhe izomtónus
  megszüntetésére.
 • Érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolására.
  (bátorság, kitartás, céltudatosság, önbizalom növelése)
 • Szocializálódás elősegítésére.
  (társas kapcsolatok, – gyermek – felnőtt – ló, gyermekek pozitív viszonyulása
  egymáshoz)
 • Kommunikációs készség fejlesztésére (verbális, nonverbális)
 • Állatgondozás megismerésére, végzésére, felelősségtudat kialakítására.

Érdeklődni Kiss Rékánál lehet a 06-30-363-6488 telefonszámon.